Z jednej strony wiemy, że im dziecko młodsze, tym łatwiej staje się biegły w swojej dziedzinie. Ale z drugiej strony, często zastanawiamy się, czy uczenie czegoś dziecka, nie jest jego unieszczęśliwianiem, czy nie próbujemy w jakiś sposób na dziecku, zrealizować swoje niespełnione cele i marzenia.

Szkoła języków obcych Katowice Twój dobry start

W dobrej placówce typu szkoła języków obcych Katowice która ma język angielski dla dzieci w programie, czy w przedszkolu językowym, duży nacisk kładzie się na to, by nauczyciele byli zapoznani i umieli równocześnie pracować z różnymi typami uczniów.

szkoła języków obcych KatowicePamiętamy, że każdy z nas i tyczy się to też dzieci, uczy się w inny sposób. Niektórzy wolą słuchać, inni mają pamięć wzrokową, jeszcze inni najłatwiej zapamiętują wiedzę poprzez emocje. Dlatego dobry nauczyciel, prowadzi kurs języka angielskiego w taki sposób, aby był on absorbujący i na tyle różnorodny, żeby każde dziecko w grupie, mogło chłonąć z niego wiedzę na swój sposób. Należy też pamiętać o kilku ważnych kwestiach, dzięki którym dziecko nie zniechęci się, do zajęć. Po pierwsze musi zwracać uwagę na czynniki uczuciowe. Dziecko bardzo silnie reaguje, na uwagi nauczyciela, czy rówieśników, dlatego podczas zajęć musi panować miła atmosfera, a dzieci nie powinny być karane za niepowodzenia, tylko nagradzane za każdy sukces. Po drugie, nauczanie dziecka powinno być wielosensoryczne, w trakcie nauki powinny być równocześnie pobudzane, zarówno wzrok, słuch jak nawet bodźce dotykowe. Po trzecie, szkoła językowa i zajęcia w niej prowadzone nie mogą być nudne. Dany temat nie powinien być przeciągany, czy zbyt długo omawiany, należy co kilka minut wprowadzać coś nowego. Ostatnią ważną kwestią jest wielokrotne powtarzanie nowych piosenek czy słówek. Dziecko ma pamięć krótkoterminową i takie ćwiczenia pozwolą mu na zapamiętanie nauczanego materiału. Pamiętajmy też, że jeżeli dziecko, niekoniecznie zachowuje się aktywnie podczas zajęć, to nie znaczy, że się nie uczy. Dzieci często preferują na początek tylko fazę osłuchową, żeby zapoznać się z podstawami, zanim zdecydują się używać danego języka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ence.pl