Pirometry bardzo często przez wiele osób nazywane są po prostu termometrami bezdotykowymi. Coś w tym jest, gdyż są to urządzenia posiadające czujnik temperatury, który służy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Tegu typu termometr działa na podstawie zjawiska promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez badany obiekt, ciało.

Pirometr

pirometrNajprostsze pirometry, mierzą ilość energii, która emitowana jest przez pomiar temperatury. Pirometry to urządzenia bardzo skomplikowane. Są one przystosowane do badania temperatur naprawdę bardzo wysokich. Pirometry optyczne mogą nawet badać temperaturę wyższą niż 600 stopni. Pirometry najwyższej klasy są wyposażone w optykę zwierciadlaną. Taka sama jest stosowana także w aparatach fotograficznych. Jeśli w pirometrze zastosuje się optykę zwierciadlaną to wówczas na pole pomiarowe zostaje nakierowany pirometr. Wszystko odbywa się tak jak w zwykłych aparatach fotograficznych. Może pojawić się tutaj problem z właściwym ustawieniem pirometru.
Problem taki nie będzie na pewno występował w pirometrach światłowodowych. W tym przypadku promieniowanie wnika do światłowodu poprzez powierzchnię promieniującą. Warto wiedzieć, że w pirometrach zastosowanie znajdują dwie grupy detektorów – detektory termiczne i detektory fotoelektryczne. Pirometry używane są w wielu sytuacjach. Znajdują się one także w wyposażeniu straży pożarnej. Za pomocą takiego urządzenia straż bada temperaturę w sytuacji jeśli nie może podejść do źródła ciepła. Bardzo charakterystycznym parametrem pirometrów jest z pewnością rozdzielczość optyczna oraz emisyjność badanego materiału. Ten ostatni będzie określał głównie ilość oddanego promieniowania podczerwonego. Pirometry znajdują także zastosowanie w gałęziach gospodarki.

Przede wszystkim są przydatne w branży spożywczej gdzie bada się pomiar temperatury żywności, w przemyśle gdzie sprawdza się temperaturę różnych podzespołów, w klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwie, a także w budownictwie, gdzie trzeba wykrywać przeciągi oraz prądy cieplne. Oprócz tego pirometry stosuje się także w medycynie. Za pomocą takich urządzeń sprawdza się wysokość temperatury w uchu.