Izolacja piwnicy w starym domu

Posiadacze starych podpiwniczonych domów bardzo często mają problem z zawilgoconymi ścianami piwnicy, a nawet przeciekaniem. Może to skutkować jej zalaniem, a nawet zniszczeniem murów. W takiej sytuacji należy uszczelnić ściany od wewnątrz. Jest to zalecane wszędzie tam, gdzie mury nie posiadają żadnych innych dodatkowych zabezpieczeń hydroizolacyjnych. Służą do tego specjalistyczne środki nakładane na powierzchnię ścian.

Wewnętrzna hydroizolacja podpiwniczenia

hydroizolacja piwnicy od wewnątrzO ile w przypadku budowy nowych domów podpiwniczonych zabezpieczenie murów przed wilgocią, a także wykonanie drenażu jest niemal standardem, o tyle w starszych domach się go nie spotyka. Doprowadza to często do zbierania się wilgoci na ścianach, co skutkować może rozwojem pleśni oraz niszczeniem samych murów. W takim wypadku niezbędna jest hydroizolacja piwnicy od wewnątrz. Wykonuje się ją za pomocą specjalnych środków. Należą do nich między innymi szlamy izolujące o strukturze mineralnej. Co ważne, można je też nakładać na zawilgocone mury. Jeżeli natomiast do piwnicy przedostaje się woda pod ciśnieniem poprzez mikropęknięcia, na rynku dostępne są specjalne proszki, które po wtarciu w miejsca przeciekające stwardnieją, tworząc nieprzepuszczalnością powierzchnię. Pamiętać jednak należy przed zastosowaniem któregokolwiek z nich, że powierzchnia, na którą są nakładane, musi być czysta. Dlatego też zaleca się skucie starych tynków oraz dokładne oczyszczenie powierzchni z pyłów.

W przypadku starych domów posiadających piwnice zazwyczaj wykonać trzeba dodatkowe prace mające na celu ich izolację przed wilgocią. W zależności od tego, czy wilgoć osadza się na ścianach, czy też do środka bezpośrednio przecieka woda pod ciśnieniem, można użyć zupełnie różnych środków. Pamiętać jednak trzeba przy tym, aby wcześniej odpowiednio przygotować ścianę według zaleceń ich producentów.