Obsługa prawna firm to nie tylko doradztwo, ale również konkretne działanie. Każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, może liczyć na taką obsługę. Kancelarie zajmują się np. obsługą w zakresie ochrony środowiska.

Windykacje, umowy handlowe i gospodarcze, czyli obsługa prawna firm

skuteczna obsługa prawna firm w KrakowieChodzi o doradzanie w zakresie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, ale również reprezentowanie klienta przez różnymi organami administracji w zakresie ochrony środowiska. Obsługa prawna firm dotyczy też prawa własności intelektualnej. Kancelarie zajmują się przygotowywaniem umów oraz ich analizowaniem. Są to umowy dotyczące prawa własności intelektualnej. Mogą być to np. umowy o przeniesienie praw autorskich albo umowy licencyjne. Kancelaria może zająć się także windykacją. To prawnik przygotowuje pozwy, prowadzi sprawy sądowe dotyczące windykacji, opracowuje wnioski egzekucyjne, monitoruje postępowanie egzekucyjne. To również należy do kompleksowej obsługi prawnej firm. Kancelaria zajmuje się umowami handlowymi oraz umowami gospodarczymi. Prawnicy nie tylko negocjują umowy, ale też je przygotowują i opiniują. Dodatkowo kancelaria bierze udział w pośrednictwie nieruchomości. Przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości i umów deweloperskich to główne zadanie. Taka skuteczna obsługa prawna firm w Krakowie jest na wagę złota. Kancelaria prawna musi znać się doskonale na prawie korporacyjnym. Prawnik tworzy, przekształca, a także likwiduje spółki prawa handlowego. Działa też w bieżącej działalności spółek: obsługuje posiedzenia zarządu, rady nadzorczych, zgromadzeń wspólników.

W zakresie obsługi prawnej firm znajdują się także działania dotyczące prawa konkurencji, prawa budowlanego, prawa medycznego i farmaceutycznego, prawa pracy, zamówień publicznych, a nawet prawa administracyjnego.