Odzyskiwanie długu, dochodzenie odszkodowań czy windykacja stanowią jeden z najtrudniejszych procesów cywilnych jakie możemy zastać. Zwłaszcza jeśli sam dłużnik nie będzie zamierzał dobrowolnie podjąć współpracy w celu zwrócenia długu, co będzie wiązać się z windykacją sądową, która może się wiązać z dodatkowymi kosztami oraz nakładami czasu, który musimy przeznaczyć na kolejne wyprawy i rozprawy w sądzie.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Sprawa jest zdecydowanie prostsza jeśli tylko dłużnik wyraża chęć podjęcia współpracy i zwrócenia długu. W takich przypadkach cała windykacja wierzytelności ogranicza się do windykacji polubownej polegającej na nadzorowaniu działań dłużnika w celu zwrócenia danego długu oraz obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Jest to rozwiązanie zdecydowanie szybsze i przyjemniejsze dla obu stron ze względu na brak potrzeby udziału instytucji sądowych oraz bardziej umownej formie rozwiązania danego sporu. Jednocześnieobciążenie dłużnika kosztami windykacji taki dokument związany z zobowiązaniem zapłaty zdecydowanie pozwoli na szybsze uzyskanie klauzuli wymagalności z sądu jeśli tylko dłużnik nie wykona zobowiązań zawartych w takiej formie umowy. Sama klauzula pozwoli na podjęcie działań przez lokalnego komornika, który w naszym imieniu zajmie się windykacją należności oraz zajmowaniem własności dłużnika na rzecz danego długu.
Największą wadą takiego rozwiązania jest sam komornik, który bardzo często co trudniejsze sprawy przekłada na bliżej nieokreślony termin co wiąże się z znacznymi opóźnieniami. Jednocześnie on sam zajmuje się sprawami prostszymi, które praktycznie nie wymagają żadnego nakładu jego czasu a mogą szybko zostać zamknięte. W skrajnych przypadkach w sam komornik może stwierdzić, że dany dłużnik nie posiada żadnych środków, które można by zlicytować na rzecz długu.
Windykacja firma pozwoli szybko na odzyskane uporanie się z sprawą klauzuli wykonalności niemal każdego długu a w przypadku problemów komorniczych warto jest rozważyć usługi prywatnego detektywa, który w naszym imieniu sprawdzi stan posiadania danej osoby oraz wszelkie ruchomości i nieruchomości jakie posiada i jednocześnie nadają się do zbycia.