Napięcie zasilania powinno mieć stałą wartość

W zakładach przemysłowych zachodzi konieczność optymalizacji poszczególnych procesów. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zużycia energii co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów związanych z jej zakupem. Bardzo ważnym zagadnieniem z tym związanym jest jakość energii. To właśnie od niej zależy wydajność poszczególnych maszyn, a co za tym idzie również produkcja.

Jak przeciwdziałać zapadom zasilania?

zapady napięciaZła jakość energii może się przekładać na mniejszą sprawność urządzeń oraz nieprawidłowe ich działanie. Właśnie dlatego podejmowane są kroki, które mają na celu kontrolę oraz w razie konieczności szybką reakcję na wszelkie niepożądane zjawiska. Szczególnie niebezpieczne są zapady napięcia, które mogą powodować spore utrudnienia w prowadzeniu interesu. W skrajnych przypadkach może dojść do zatrzymania maszyn co w niektórych procesach oznacza konieczność ich ponownego wykonania. To z kolei przekłada się na większe zużycie materiałów oraz straty finansowe. Co więcej dłuższy zanik napięcia może skutkować niemożliwością wykonania normy dziennej. To z kolei może rzutować na zamówienia oraz współpracę z innymi podmiotami. Na szczęście na rynku dostępne są już urządzenia oraz rozwiązania, które pozwalają przeciwdziałać takim zjawiskom. Jednym z nich są zasilacze rezerwowe, które są w stanie dostarczyć energię w momencie wykrycia zaniku zasilania w tradycyjnej sieci.

W przypadku dłuższych zaników możliwe jest wykorzystanie agregatów prądotwórczych, które generują elektryczność poprzez spalanie paliwa. Jak widać przedsiębiorcy mają do wyboru co najmniej kilka rozwiązań, które sprawdzają się w przemyśle. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie ciągłości produkcji co w znaczący sposób przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia planowania.