Recykling tworzyw – główne założenia

Recykling tworzyw polega na maksymalizacji wykorzystania materiałów odpadowych, uwzględniając jak najmniejsze nakłady, aby je przetworzyć. Takie działanie, ma na celu ochronę naturalnych surowców, pochodzących z naszej planety. Odbywa się on w dwóch płaszczyznach, jest to produkcja dóbr oraz późniejsze powstanie z nich śmieci. Głównym założeniem recyklingu jest wymuszenie na producentach do stosowania przez producentów materiałów o jak najwyższym stopniu odzyskiwania, oraz wytworzenie odpowiednich zachowań konsumentów.