Reklama jest niczym innym jak informacją lub komunikatem o charakterze perswazyjnym. Ma ona za zadanie skłonić do nabycia konkretnej rzeczy lub też do skorzystania z jakiejś usługi. Reklama może także skłaniać do popierania określonych idei. Agencja reklamowa z pewnością zajmie się reklamą najlepiej. Reklama jest niczym innym jak formą działalności handlowej oraz gospodarczej. Reklama sama w sobie może przybierać naprawdę różną formę.

agencja reklamowaMoże mieć postać rzetelnej informacji. Można informować o cechach produktu. Bardzo często taka właśnie forma reklamy jest stosowana w prasie specjalistycznej. Reklama może także przybrać formę wychwalania cech danego produktu. Oczywiście zdarza się także, że reklama ma formę ukrytą. Może to być na przykład prezentacja własnych technologii. Można także pisać artykuły sponsorowane. Przyjmują one formę reklamy oraz edukacji jednocześnie. Czasami reklamę łączy się z korzyściami dla osób, które decydują o skorzystaniu z przedmiotu reklamy.
Reklama może przyjmować naprawdę przeróżne formy. Nie ma tutaj prawie żadnych ograniczeń. Reklama różni się także od tego, w jakim rodzaju mediów jest umieszczona. Bez względu na to z jaką reklamą mamy do czynienia to cele stosowania reklamy są zazwyczaj takie same. Celem takich właśnie działań jest przede wszystkim skuteczne oddziaływanie na odbiorcę. Reklama atakuje odbiorcę treściami, które wywołują jakiś skandal lub też procesy sądowe. Wówczas zainteresowanie wokół reklamy wzrasta. Wówczas wzrasta także zainteresowanie samym produktem. Reklama jest oczywiście formą płatną.
Reklamodawca musi zapłacić mediom za to, że nadadzą jego komunikat reklamowy. Istnieją także reklamy społeczne, polityczne. Reklama działa zawsze w określony sposób. Istnieją poszczególne etapy oddziaływania reklamy. Pierwszym z nich jest tworzenie świadomości produktu. Po drugie chodzi o wzbudzenie zainteresowania produktem czy też firmą. Po trzecie reklama ma także za zadanie wzbudzić pożądanie ofertą. Ostatnim etapem ma być wywołanie oczekiwanej reakcji. Reklama ma przynieść oczekiwane korzyści reklamodawcy. Korzyściami tymi są przede wszystkim upowszechnienie informacji o danym produkcie, finansowanie mediów oraz kształtowanie postaw społecznych.

Jednak reklama to także zagrożenia. Jeśli chodzi o największe, które płyną z upowszechniania reklamy to wprowadzenie odbiorcy w błąd. Reklama może także wzbudzić nadmierne potrzeby konsumpcyjne, promować zachowania negatywne, wyrabiać obojętność na przekaz społeczny, a także manipulować.