Tłumacze byli, są i będą potrzebni na rynku pracy. Nawet najbardziej zaawansowany program komputerowy nigdy nie będzie w stanie oddać  sensu i obrazowości tłumaczonego tekstu w sposób, w jaki są w stanie tego dokonać profesjonaliści. Tłumaczenie tekstu, to kreatywna sztuka przekładu jego treści z jednego języka na drugi. O ile w przypadku tłumaczeń pisemnych tłumacz ma możliwość długiej i dogłębnej analizy powierzonego mu tekstu zanim przystąpi do jego tłumaczenia, o tyle w przypadku tłumaczeń kabinowych polegających na ustnym przekładzie treści nie ma on już tego luksusu.

Tłumacze kabinowi – arystokraci wśród tłumaczy

tłumaczenia kabinoweTłumaczenia kabinowe są najtrudniejszym i zarazem najbardziej prestiżowym rodzajem tłumaczeń. Wymagają one pamięci niemal absolutnej, wysokiej koncentracji, idealnej dykcji oraz zaawansowanych umiejętności językowych. Tłumaczenia kabinowe najczęściej stosowane są podczas międzynarodowych spotkań, różnego typu konferencji, sympozjów, spotkań biznesowych czy wykładów. Ze względu na złożony proces tłumaczenia, podczas którego tłumacz słucha a następnie analizuje i tłumaczy oryginalną wypowiedź przekładając ją na docelowy język, wymagana jest w ich trakcie, w zależności od tego jak długo będzie trwać przemowa, obecność minimum dwóch tłumaczy, którzy po średnio kwadransie będą się wymieniać, aby jakość tłumaczenia przez cały czas była na tak samym wysokim poziomie. Tłumacze kabinowi pracują w dźwiękoszczelnych kabinach, które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt usprawniający ich pracę. Przekazywaną im w słuchawkach treść przemowy wygłaszanej przez prelegenta, automatycznie tłumaczą na wymagany język i przekazują słuchaczom siedzącym na widowni, którzy z minimalnym opóźnieniem mają możliwość wysłuchania przemówienia w języku, którym sami się posługują.

Podstawowym warunkiem do ubiegania się o stanowisko tłumacza kabinowego jest wieloletnie i udokumentowane doświadczenie z zakresu tłumaczeń. Jeśli dodamy do tego niezbędne zdolności, jakimi powinien odznaczać się kandydat, to otrzymamy cały wachlarz zaawansowanych umiejętności, którymi pochwalić się mogą jedynie nieliczni. Nic więc dziwnego, że tłumaczenia kabinowe są uważane za najbardziej prestiżowe a osoby je wykonujące zaliczani są do grona najlepszych fachowców w swoim zawodzie.