Dość często uprawianym zbożem w Polsce jest pszenica ozima. Na pewno warto pamiętać o tym, że jest to zboże o dość dużych wymaganiach. Pszenica ozima jest szczególnie wrażliwa na brak wody w trakcie całego okresu wegetacji. Plony pszenicy ozimej są znacznie niższe, kiedy lato jest suche i ubogie w opady deszczu.

Wrażliwość pszenicy na niedobory manganu i miedzi

najlepsze nawozy płynnePszenica ma więc bardzo duże wymagania wodne – i to już od okresu krzewienia. Największe wymagania pszenica ma też w czasie tzw. strzelania w źdźbło. Warto jednak wspomnieć o tym, jakie składniki pokarmowe powinny znaleźć się w nawozach płynnych dla pszenicy ozimej. Od razu warto zaznaczyć, że pszenica nie reaguje dobrze na nawożenie obornikiem jak to bywa w przypadku innych roślin uprawnych. Dlatego dobrze jest zastosować najlepsze nawozy płynne, które spełnią wymagania pokarmowego pszenicy ozimej. W przypadku gleb kwaśnych stosuje się zazwyczaj wapno węglanowe, ale jest też możliwość zastosowania wapna tlenkowego. Pszenica ozima lubi też glebę, która zawiera odpowiednie ilości magnezu. Dlatego jeśli wykonano badanie gleby i okazało się, że jest to gleba uboga w magnez, warto zastosować wapno magnezowe, które na pewno pomoże. W przypadku pszenicy ozimej ważne jest też nawożenie fosforem i potasem. Niedobory pierwiastków w przypadku uprawy pszenicy zdarzają się dość często. Okazuje się, że pszenica jest najbardziej wrażliwa na niedobory takich pierwiastków jak miedź i mangan.

I tu należy szczególnie uważać, ponieważ niedobór manganu w glebie pojawia się bardzo często wtedy, kiedy dochodzi do wapnowania, a także wtedy kiedy pH gleby wynosi ok. 6,5. Cechą charakterystyczną pszenicy ozimej jest to, że pobiera ona składniki pokarmowe z gleby i wody znacznie gorzej niż żyto. Dlatego wybór odpowiedniego nawozu jest tu bardzo ważny.